Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Touring Europabus România S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra si/sau un membru al familiei dumneavoastra, in vederea beneficierii de serviciile solicitate de dvs. si furnizate de operator.

Touring Europabus România S.R.L. in calitate de operator de date cu caracter personal inregistrat in R.G.E.P.D.C.P. cu prelucrarea nr. 6098, prelucreaza si transfera, prin mijloace mixte, datele cu caracter personal furnizate de dvs. si/sau de membrii familiei dvs., in mod liber si informat, in scopuri de ”servicii hoteliere si de turism/reclama, marketing si publicitate/ imbunatatirea calitatii serviciilor/administrarea site-ului www.selgrostravel.ro si newsletter”.

Este necesar sa ne furnizati datele dumneavoastra, intrucât acestea sunt indispensabile prelucrarii. In cazul in care nu sunteti de acord cu prelucrarea, consecinta este aceea ca nu veti putea beneficia de serviciile noastre. Pentru scopuri de marketing si de promovare a serviciilor, vom prelucra doar email-ul, numele si prenumele, telefonul, adresa de email si de corespondenta. Informatiile prelucrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi dezvaluite partenerilor nostri contractuali, companiilor din grup, imputernicitilor nostri si autoritatilor publice centrale/locale, potrivit legii. Datele sunt transferate in strainatate, in statul de destinatie ales de dvs. si in Regatul Unit, din motive de centralizare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces la date, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveti dreptul sa va opuneti, in mod gratuit si fara nicio justificare, in orice moment, prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri de marketing. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, pe adresa operatorului sau la adresa de e-mail corina.apostol@eurolines.ro.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei si/sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro).